Servisní zásah do 1 pracovního dne:600,- Kč
Servisní zásah do 2 pracovních dnů:400,- Kč
Servisní zásah do 3 pracovních dnů:200,- Kč
Mechanické práce:450,- Kč/hod.
Softwarové práce:600,- Kč/hod.
Dopravné/cestovné:10,- Kč/km
Uvedené ceny jsou bez DPH

Servisem se rozumí tyto úkony

  • uvedení podkladny nebo fiskální tiskárny do provozu dle Zákona 215/2005 Sb. o registračních pokladnách
  • školení obsluhy a ostatních pracovníků odběratele
  • programování a nastavování registrační pokladny
  • údržba a čištění
  • provádění pravidelných servisních prohlídek, vyplývajících ze Zánkona 215/2005 Sb. § 16, odst. 2
  • opravy poruch a závad mechanických nebo elektronických